Пошук па сайту
Беларусь БиблиотечнаяГжельский государственный университетГомельский государственный технический университет
Белорусский государственный экономический университетБелорусская медицинская академия последипломного образования
Белорусский государственный технологический университетФНКА Белорусов России


Могилевский институт МВД Республики Беларусь
Акадэмія Міністэрства ўнутраных спраў Рэспублікі БеларусьНравится

Погода Минск
Информация сайта pogoda.byАддзел рэдакцыйна-выдавецкай і паліграфічнай работы

Адрас: 220001, г. Мiнск, вул. Маскоўская, 18а (вучэбны корпус №2), пакоі 222, 220, 218, 216

Тэлефон для даведак: (017) 272-76-20

e-mail: red-otdel@mail.ru

e-mail: vestnikbguki@mail.ru (матэрыялы ў «Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў»)

Аператыўная паліграфія 220007, Мінск, вул.Рабкораўская,17, п.113, п.115, e-mail: OOP_BGUKI@mail.ru

Аддзел рэдакцыйна-выдавецкай і паліграфічнай работы арганізуе сваю дзейнасць у адпаведнасці з Пасведчаннем аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворцы, распаўсюджвальніка друкаваных выданняў, выдадзеным Міністэрствам інфармацыі Рэспублікі Беларусь, і ажыццяўляе выпуск вучэбных, навуковых і вытворча-практычных выданняў.

Асноўныя задачы аддзела рэдакцыйна-выдавецкай і паліграфічнай работы – арганізацыя і здзяйсненне рэдакцыйна-выдавецкай дзейнасці: выданне вучэбнай, вучэбна-метадычнай і навуковай літаратуры, якая адпавядае патрабаванням дзяржаўнага адукацыйнага стандарту і забяспечвае вучэбны працэс і навукова-даследчую работу Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў.

Літаратура праходзіць абавязковае рэцэнзаванне, многія вучэбныя дапаможнікі маюць грыф «Дапушчана Міністэрствам адукацыі Рэспублікі Беларусь», вучэбна-метадычныя дапаможнікі – грыф ВМА па адукацыі ў галіне культуры і мастацтваў.  Аддзел рэдакцыйна-выдавецкай і паліграфічнай работы выконвае літаратурнае рэдагаванне, ацэньвае правільнасць і дакладнасць фактычнага матэрыялу, вычытвае (карэкціруе) як рукапісы, так і арыгінал-макеты.

З кастрычніка 2002 г. выдаецца навукова-метадычны часопіс «Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў» – люстэрка навуковага жыцця нашага ўніверсітэта, які захоўвае і развівае навуковыя і культурныя традыцыі.

На старонках выдання адлюстроўваюцца даследаванні ў галінах культуралогіі, мастацтвазнаўства, бібліятэказнаўства, сацыяльна-культурнай дзейнасці, музеязнаўства.

«Веснік» сістэматычна знаёміць чытача з важнейшымі навуковымі дасягненнямі, дае магчымасць навукоўцам і выкладчыкам іншых устаноў выказаць свае меркаванні аб сучасных тэндэнцыях у развіцці беларускай культуры.

Паліграфічная дзейнасць (друкаванне, паслядрукарскія працэсы) ажыццяўляецца ў адпаведнасці з нарматыўнымі і прававымі актамі, дакументамі сістэмамі менеджменту якасці; прадстаўляе сабой комплекс мерапрыемстваў, накіраваных на выпуск вучэбных, навуковых і вытворча-практычных выданняў.

Начальник

учебн. Корп. 2  к. 456

СОКОЛОВА

Ольга Михайловна

5-92

272-76-20

8(029)507-73-89

red-otdel@mail.ru

Ведущий редактор

к.458

ЛЮКОВИЧ

Тамара Владимировна

 

272-76-20

 

учебн. корп. 2  к. 460, 462, 464 (редакторы)

 

 

302-83-16

 

учебн. корп. 1  к. 113а, 115(полиграфия)

 

5-30

358-83-32

Cакалова Вольга Міхайлаўна
Cакалова Вольга Міхайлаўна

  Начальнік аддзела

Адукацыя: філалагічны клас Ліцэя пры БДУ, Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт па спецыяльнасці беларуская і руская мова і літаратура. Прайшла перападрыхтоўку на ўзроўні вышэйшай адукацыі ў Рэспубліканскім інстытуце вышэйшай школы па спецыяльнасці дзелавое адміністраванне (кваліфікацыя «менеджар-эканаміст»); павысіла кваліфікацыю ў РІВШ па праграмах «Практычныя пытанні вучэбнага кнігавыдання» (2011, 2013, 2015, 2019), «Замежная мова як умова павышэння прафесійнай кампетэнтнасці сучаснага спецыяліста» (2013, 2014). 2013–2017 гг. – аспірантура БДУКМ па спецыяльнасці 24.00.01 Тэорыя і гісторыя культуры. У 2017 г. абараніла дысертацыю, прысвоена вучоная ступень кандыдата культуралогіі. Дацэнт кафедры культуралогіі БДУКМ, выкладае вучэбныя курсы «Культуралогія», «Тэорыя культуры», «Гісторыя культуры», з’яўляецца навуковым кіраўніком аспірантаў. Навуковыя інтарэсы: семіятычная прастора горада, сімволіка архітэктуры, эстэтыка гарадскога асяроддзя, формаўтварэнне, рэструктурызацыя і асваенне гарадской прасторы, праблемы культурнай памяці, мемарыялізацыя культурна-гістарычнага вопыту ўсходніх славян. Аўтар навуковых артыкулаў, манаграфіі «Минский текст: проблематика культурной памяти столичного города в условиях цивилизационного помежья», апублікаванай да 950-годдзя Мінска ў 2017 г., суаўтар вучэбна-метадычнага комплексу «Гісторыя культуры» (2019).

Пры атрыманні Пасведчання аб дзяржаўнай рэгістрацыі выдаўца, вытворцы, распаўсюджвальніка друкаваных выданняў (у 2014г.), а таксама Пасведчання аб дзяржаўнай рэгістрацыі сродку масавай інфармацыі ў Міністэрстве інфармацыі атэставаная як спецыяліст у сферы выдавецкай дзейнасці. Працуе ў БДУКМ з 2008 г., з 2010 г. узначальвае аддзел.
Люковіч Тамара Уладзіміраўна

Люковіч Тамара Уладзіміраўна

Вядучы рэдактар


Адукацыя: Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт па спецыяльнасці беларуская і руская мова і літаратура. Дадаткова скончыла Універсітэт марксізму-ленінізму па спецыяльнасці этыка і эстэтыка, прайшла перападрыхтоўку ў Рэспубліканскім інстытуце павышэння кваліфікацыі настаўнікаў па спецыяльнасці беларуская мова і літаратура. Больш за 13 гадоў працавала настаўнікам беларускай мовы і літаратуры ў СШ № 151, каля 2 гадоў выкладала асновы журналістыкі ў тэхналагічнай гімназіі № 13 (ажыццяўляла з гімназістамі падрыхтоўку і выпуск газеты «Школьная пора»). Працавала аглядальнікам, намеснікам галоўнага рэдактара ў «Цэнтральнай газеце», па сумяшчальніцтве аглядальнікам у «Чырвонай змене». Больш за 10 гадоў працавала навуковым рэдактарам у выдавецтве «Беларуская энцыклапедыя», 6 гадоў рэдактарам вучэбнай, метадычнай літаратуры па філалогіі, гісторыі, матэматыцы ў выдавецтве «Народная асвета». Складальнік кніг, аўтар навуковых артыкулаў, змешчаных у энцыклапедычных выданнях БелЭН; публіцыстычных артыкулаў, змешчаных у кнізе успамінаў пра вядомага беларускага мастака А. В. Кузьміча (выдавецтва «Мастацкая літаратура»). Публікавалася ў газетах «Чырвоная змена», «Беларуская ніва», «Цэнтральная» і інш. З 2016 г. – рэдактар рэдакцыйна-выдавецкага аддзела БДУКМ.

Каташвілі Валянціна Васільеўна

Каташвілі Валянціна Васільеўна

Рэдактар І катэгорыі

Адукацыя: філалагічны факультэт Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Доўгі час працавала рэдактарам навуковай, вучэбнай літаратуры па філалогіі, гісторыі ў выдавецтве «Універсітэцкае». З канца 1990-х гг. узначаліла рэдакцыю афіцыйнага нарматыўна-прававога выдання «Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь», затым рэдакцыю часопіса «Вестник по налогам и сборам Республики Беларусь». Апошнім часам – рэдактар рэдакцыйна-выдавецкага аддзела БДУКМ.

Дабрыцкая Алена Анатольеўна
Дабрыцкая Алена Анатольеўна

Рэдактар I катэгорыі

Адукацыя: скончыла Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт. З 1995 па 2017 працавала ў выдавецтве «Беларуская Энцыклапедыя імя Петруся Броўкі» рэдактарам, навуковым рэдактарам, вядучым навуковым рэдактарам. З 2017 рэдактар у рэдакцыйна-выдавецкім аддзеле Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў.
Ляйкоўская Вікторыя Аляксандраўна
Ляйкоўская Вікторыя Аляксандраўна

Літаратурны рэдактар

Адукацыя: Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт (беларуская і руская філалогія; год выпуску 2007). Працавала рэдактарам аддзела паэзіі ў часопісе «Маладосць», прэс-сакратаром ГА «Саюз беларускіх пісьменнікаў», рэдактарам аддзела, членам рэдкалегіі часопісаў для дзяцей «Вясёлка» і «Буся», рэдактарам стылістычным у Часопісе Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта.

Пад псеўданімам Віка Трэнас выдадзены дзве кнігі паэзіі: «Цуд канфіскаванага дзяцінства» (2005), «Экзістэнцыйны пейзаж» (2008). Творы перакладзены на нямецкую, балгарскую, шведскую, рускую, літоўскую, польскую мовы.

З 2020 г. — літаратурны рэдактар аддзела рэдакцыйна-выдавецкай і паліграфічнай работы БДУКМ.
Мількевіч Надзея Аляксандраўна
Мількевіч Надзея Аляксандраўна

рэдактар


Адукацыя: скончыла Інстытут журналістыкі БДУ па спецыяльнасці літаратурная работа (рэдагаванне), два гады працавала літаратурным рэдактарам у выдавецтве "Беларусь". Скончыла курсы польскай мовы ў Цэнтры славянскіх моў і культур. Працуе ў Беларускім дзяржаўным інстытуце культуры і мастацтваў на пасадзе рэдактара з 2019 г.
Кудласевіч Вераніка Браніславаўна

Кудласевіч Вераніка Браніславаўна

Карэктар

Адукацыя: Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт па спецыяльнасці беларуская і руская мова і літаратура. Працоўную дзейнасць пачала на Беларускім тэлебачанні, якому аддала 25 гадоў – ад памочніка рэжысёра да рэдактара. Аўтар, рэдактар і вядучая праграмы «Творцы», героямі якой былі М.Лужанін, Р.Баравікова, У.Казбанаў, М.Шэлехаў і інш. Пасля звальнення год працавала ў выдавецтве «Ураджай». З 2007 – карэктар рэдакцыйна-выдавецкага аддзела БДУКМ.

Мельнік Людміла Мікалаеўна
Мельнік Людміла Мікалаеўна

Тэхнічны рэдактар


Адукацыя: Мінскае паліграфічнае вучылішча па спецыяльнасці аператар настольна-выдавецкіх сістэм; Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў па спецыяльнасці бібліятэкар-бібліёграф, спецыяліст па АБІС. Павысіла кваліфікацыю ў БНТУ па спецыяльнасці інфармацыйнае і камп’ютарнае забеспячэнне прафесійнай дзейнасці (Web-дызайн і камп’ютарная графіка). З 1999 – тэхнічны рэдактар рэдакцыйна-выдавецкага аддзела.
Гіцкая Аляксандра Уладзіміраўна

Гіцкая Аляксандра Уладзіміраўна

Тэхнічны рэдактар

Адукацыя: Мінскі дзяржаўны політэхнічны каледж; Інстытут парламентарызму і прадпрымальніцтва па спецыяльнасці дакументазнаўства і інфармацыйнае забеспячэнне кіравання. У 2005 г. прыйшла на работу ў бібліятэку БДУКМ. У 2005–2006 гг. працавала ў навукова-даследчым аддзеле БДУКМ. З 2006 – тэхнічны рэдактар рэдакцыйна-выдавецкага аддзела.

Кухто Павел Якаўлевіч

Кухто Павел Якаўлевіч

лабарант 1 катэгорыі

Смышляева Ларыса Віктараўна

Смышляева Ларыса Віктараўна

тэхнік


Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў© Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў