План работы на 2016/17 учебный год

Печать PDF

Галоўнай мэтай выхавання з’яўляецца фарміраванне рознабакова развітай, маральна сталай, творчай асобы навучэнца (арт. 18 Кодэкса Рэспублікі Беларусь аб адукацыі).

Працэс выхавання ажыццяўляцца шляхам вырашэння наступных задач:

- фарміраванне грамадзянскасці, патрыятызму і нацыянальнай самасвядомасці на аснове дзяржаўнай ідэалогіі;

- падрыхтоўка да самастойнага жыцця і працы;

- фарміраванне маральнай, эстэтычнай і экалагічнай культуры;

- авалоданне каштоўнасцямі і навыкамі здаровага ладу жыцця;

- фарміраванне культуры сямейных адносін;

- стварэнне ўмоў для сацыялізацыі і самаразвіцця асобы навучэнца.

У адпаведнасці з Кодэксам Рэспублікі Беларусь аб адукацыі, асноўнымі патрабаваннямі да выхавання з’яўляюцца:

- адпаведнасць зместу, формаў і метадаў выхавання мэты і задачам выхавання;

- сістэмнасць і адзінства педагагічных патрабаванняў;

- пераемнасць, бесперапыннасць і паслядоўнасць рэалізацыі зместу выхавання з улікам узроставых і індывідуальных асаблівасцяў студэнтаў;

- стварэнне ўмоў для развіцця творчых здольнасцяў студэнтаў, уключэнне іх у розныя віды сацыяльна значнай дзейнасці.

Выкананне мерапрыемстваў, якія ўключаны ў план аддзела выхаваўчай работы з моладдзю, ажыцяўляецца на працягу навучальнага года і кантралюецца начальнікам аддзела.